Fugleskræmmer, BirdAlert® Intelligent fugleskræmmer

+45 70202207 | ✉ salg@x3mgolf.dk (kontakt for pris)

Vælg mellem farven gul eller mørkegrøn.

Fugleskræmmeren (Bird Alert) reagerer, så snart uønskede fugle nærmer sig mål­området. Den intel­ligente boks iden­tificerer, hvilken type fugle der er tale om, og ud­sender for­skel­lige skræmme­signaler til­pas­set fugle­arten. Disse skræmme­signaler af­hænger af, hvilke skræmme­værktøjer, der er koblet til fugleskræmmeren. Fugleskræm­meren lærer og lagrer infor­mation om, hvilke signaler der virker bedst i det pågældende område og tilpasser sig for­holdene.

Boksen kan tilkobles flere forskellige skræmme­værktøjer fx højttalere. Takket være de forskellige skræmme­teknikker vænner fugl­ene sig ikke til fugle­skræm­meren, som der­for bliver ved med at virke.

Boksen er forsynet med batteri, som har en levetid på ca. 5 dage per op­ladning. Udendørs og/eller inden­dørs op­lader kan tilkøbes. Det er end­videre muligt at til­koble sol­celler med tilhørende stativ til boksen, som der­ved bliver selv­forsynende med strøm.


  • Intelligent fugleskræmmer (tilpassende adfærd)
  • Selv-lærende enhed (lagrer informationer og lærer af dem)
  • Ekstra udstyr: Bl.a.: højtalere, forskellige typer opladerer, stativ med solcellepanel
  • Skånsom, vedvarende og optimerende:
    • Fuglene lider ingen overlast af advarselssignalerne - de flytter sig blot
    • Fuglene vænner sig ikke til advarselssignalerne, da der er mange forskellige variationer af dem i databanken
    • Styrer og regulerer selv sine tilsluttede skræmmeværktøjer så de virker optimalt

Lyst til at vide mere om hvordan BirdAlert® kan hjælpe jeres golfanlæg? Du er altid velkommen til at kontakte os for råd, vejledning eller uforpligtende tilbud: Kontakt | ☎ +45 70202207 | salg@x3mgolf.dk

Titel Type Størrelse Download
BirdAlert_X3Mgolf.pdf PDF 1.13MB Download