Weed Razer

Weed Razer'en er et godt værktøj til at få beskåret, alverdens vegetation i søer, vandhuller, moser, damme osv.

preload spinner